La fidelització no és un tros de plàstic, és servei

Alguns cops s’han presentat les targetes com a solucions màgiques amb les que els comerços tindrien més vendes, com si no s’haguessin  de fer res. I aquesta ha estat la causa del fracàs de moltes d’elles.

Atenció al client

Molts establiments disposen de sistemes de fidelització basats en targetes, amb les que es gaudeixen d’alguns avantatges, com per exemple descomptes directes, acumular els imports de les compres en forma de punts o euros virtuals i bescanviar-los en quelcom tangible en el futur.

La fidelització és el que fa que algú compri en un comerç i no en un altre, una marca i no una altre. I això està relacionat principalment en el que valora el client (preu, atenció, qualitat, durabilitat, ...), en el que el comerç o marca li ofereixen, i en la capacitat que han tingut els segons per comunicar-ho eficaçment als primers.

Una targeta, un tros de plàstic, per si mateixa no fidelitza. És una incomoditat portada a la cartera juntament amb altres, una operació addicional a l’hora de pagar, la inquietud de cedir unes dades nostres (al menys el que comprem i en quina periodicitat, que es pot relacionar amb dades personals donades al subscriure-la ).

Una targeta pot ajudar a fidelitzar, sobretot per preu, però això no substitueix el servei. Quan la fidelització es limita al preu, fracassa (especialment en ecommerce, sempre hi ha algú disposat a vendre més barat). La targeta ha de permetre accedir a millors serveis.

Els serveis a oferir depenen del tipus de comerç: per exemple, enviament a domicili (independentment de l’import) per persones amb mobilitat reduïda, permetre provar els productes durant uns dies, conjugar diferents tipus de negoci (com les llibreries – cafeteries), aparcament gratuït, etc.

Però n’hi ha uns que són transversals: l’atenció al client, la resposta a les reclamacions, l’ordre i netedat del comerç, els preus clars, l’ambient agradable, etc. I aquests són els que els comerços de barri tenen més al seu abast, en els que la relació personal amb els clients és un tret diferencial.

I no oblidar que els primers promotors de la targeta (sigui pròpia, de l'associació, gremi, marca, etc.) són sempre els que atenen als clients: ells poden explicar-la, fer la subscripció i, sobretot, recordar el seu ús en el moment de cobrar o quan es vulgui destacar algun dels seus avantatges. La seva implicació determina el seu èxit, i és un mitjà tan eficaç com barat, que fa innecessària la costosa publicitat de carrer o en mitjans de comunicació.