Què li demanem a un marketplace? (part 2, marketplace local)

És coneguda la comparació dels projectes i iniciatives en general amb els ous amb bacó: la gallina col·labora, però el porc s’implica. En la construcció d’un marketplace local tots han de ser porcs (amb perdó).
Si hi ha implicació, hi ha resultats en el compte d’explotació, i aquest és el millor argument per superar el tòpic (típic) de que el comerç és molt passiu.

Carrer comercial. Pirineus, estiu 2022

Té sentit que un comerç local vulgui competir amb Amazon o AliExpress? No ho sembla ... Són gegants amb uns recursos immensos. En tot cas pot aprofitar aquestes plataformes, o altres més sectorials, per potenciar les seves vendes online, mantenint a la vegada la seva pròpia botiga virtual.

I una associació de comerciants pot crear un marketplace per competir amb aquests gegants?

Fer-ho amb un plantejament global és complicat, ja que es troben amb la mateixa manca de recursos que les botigues, encara que els busqui via subvencions o per patrocinis d'empreses o marques. Un plantejament global és més propi d’una startup amb un recolzament privat molt potent.

Si un comerç local vol entrar en el món digital, pot fer-ho pel seu compte o buscar sinergies amb comerços propers, de manera que  tinguin una oferta més amplia i comparteixin recursos. Una manera de fer-ho, quasi natural, és mitjançant les associacions comercials locals ja existents.

Si una associació de comerciants vol crear un marketplace, ha d’aprofitar els avantatges que li proporciona la proximitat física dels seus associats. Aquesta serà la seva diferenciació i, en definitiva, la clau del seu èxit.

Seria un marketplace similar als sectorials com ara els que hi ha de material de bricolatge, de moda amb nous dissenyadors, de material electrònic i informàtic, etc. Alguns amb una alta rendibilitat, tant pel marketplace com pels seus participants.

Però l’èxit, en un plantejament online, arriba sempre després d’una travessa del desert: molta feina, molt temps, amb recursos econòmics suficients (i proporcionats a l’objectiu) i, sobretot, molta implicació dels participants.

La plataforma és una condició necessària però de cap manera suficient, i ha d’estar adaptada a les característiques específiques del comerç local i respectar els seus punts forts. Això portarà a considerar les diferents fases del procés de compra sota aquest criteri: com s’omple el carret, com es paga (mitjans admesos, pagament total o parcial a terminis), alternatives logístiques previstes, política de devolucions, etc.

Sense entrar en detalls de les característiques peculiars del procés de compra, cal destacar el punt essencial per l’èxit del marketplace local: les persones.

La clau del markeplace local

Totes els col·lectius han d'estar fortament implicats en el projecte:

  • L'associació promotora: cal mantenir la tradicional tasca de fer fires i xocolatades (que estan bé per l'edat mitjana, el segle XX i també en el XXI), però ara cal que es transformin en el seu funcionament, incorporant la digitalització, oferint als associats eines útils avui en dia i essencials en el futur. Si no ho fan, la seva existència comença a perdre sentit. Es necessari un canvi de mentalitat tant en els professionals contractats (tècnics en comerç) com en les juntes de govern (formades per comerciants, que hi dediquen temps que treuen del seu negoci i de la seva vida privada, i que han de ser un referent en la utilització d'aquestes eines).
  • Els comerços són la part essencial per l'èxit, ja que són ells els que han de moure el marketplace: ells son els seus principals prescriptors i els que el fan funcionar amb els seus productes i serveis. Han de ser conscients que els hi implica un canvi de mentalitat respecte al digital: no es tracta de penjar unes fotos a Instagram, fer uns likes a Facebook, o publicar una recepta de cuina en un blog. És un canvi complert en l'orientació del seu negoci.
  • Els proveïdors d’eines: la implicació dels desenvolupadors de la plataforma és clau, ja que no valen les solucions estàndard. Cal adaptar totes les fases del procés de compra a les particularitats del comerç de proximitat, escoltant als usuaris (clients, botiguers, tècnics comercials) per incorporar les seves experiències. S’han d’afegir característiques que sobrepassen els aspectes purament d’e-commerce i que han d'estar molt vinculades a l’atenció personalitzada ràpida i eficient. Escoltar els comerciants i aconseguir la seva participació activa en l'establiment de funcionalitats és un punt essencial en l'estratègia de definició i implementació de la plataforma.

Tant les associacions com els comerços han de refer el seu pla de negoci, del seu negoci, per transformar la seva operativa i assumir el món digital, analitzant amb cura què ofereixen als seus clients i com ho han de fer en el futur. A partir de les conclusions de la seva anàlisi, podran determinar què han de canviar en l’aprovisionament, en el personal d’atenció als clients, en la gestió de magatzems, en la logística de distribució, etc. Després, i només després, veure com la plataforma de marketplace els ajuda a totes aquestes tasques. Posar un Prestashop o un Magento amb mòduls addicionals de marketplace de bones a primeres, molt probablement suposarà un nou fracàs digital, pel comerç i pel marketplace. 

I com finançar tot això?

Si bé no hi ha uns requeriments tant grans com els d’un marketplace global, els necessaris tampoc són petits. La via és aprofitar oportunitats de finançament extern (subvencions, patrocinis, donacions) i fins i tot participacions dels interessats, i establir una planificació en la que vagin oferint millors prestacions progressivament, finançats amb els recursos addicionals aconseguits amb accions promocionals en les que es presenta l’evolució positiva del marketplace (gràcies els resultats visibles i quantificables). Aquests nous recursos poden venir de noves subvencions, patrocinis, ingressos per publicitat, comissions sobre les vendes, etc.

Conclusió 

Tornem-hi: implicació de tots: els membres de la junta, anant per davant; els tècnics amb formació de gestió de negoci (transformació) i aplicació de la tecnologia a cada cas concret (digital) tot recolzant als comerciants (paciència i constància); i aquests aplicant les transformacions de processos, formant a la gent, actuant con a prescriptors vers els seus clients, i aprofitant les eines digitals al seu abast (promocions, fidelització, assessorament i suport, ...), suggerint millores, etc. 

Fotografia superior: Carrer comercial d'una població del Pirineu (desprès de ploure!).
Imatges laterals: carrer del Call (Barcelona), carrer comercial del futur generat automàticament per una IA a partir d'una descripció textual.

Carrer comercial
Carrer Comercial del futrur (generat per una IA)
carrer comercial futur s/IA