Tecnificació: una tendència actual en el comerç

En els seus informes del 2019, de la consultora Euromonitor es destaca com a tendència dins del món del comerç la tecnificació, en particular la relacionada amb les tecnologies digitals de comunicació i informació. I el mateix afirma l’estudi d’EsadeCreapolis sobre el comerç minorista, centrant-se en el cas del nostre país.

Photo by Lukas on Unsplash

A la irrupció de les tecnologies web, pel que fa als llocs corporatius, comerç electrònic i xarxes socials, s’han afegit nous àmbits, que els complementen i potencien d’una manera espectacular.

Cada cop es sent més parlar de intel·ligència artificial (IA) aplicada al comerç, tant en el que fa a les accions de màrqueting i venda com a la pròpia gestió del catàleg de productes i l’operativa de la companyia. Per exemple, hi ha aplicacions que, analitzant les fotografies dels productes, els categoritzen segons múltiples criteris, de manera que quan algú compra (o s’interessa) algun, és capaç de aconsellar-li productes complementaris que s’adeqüen a l’estil del considerat. I això ho apliquen en el moment de fer el check-in en la botiga virtual, o en el recuperar carrets abandonats o en missatges personalitzats en els que es pregunta per la satisfacció del producte adquirit.

L’atenció al client també es veu afectada: amb IA i eines d’aprenentatge automàtic, es poden solucionar moltes de les consultes dels clients, reservant les més complicades a persones que formen el segon nivell de suport. Son els bots, que, segons Gartner, operaran en els centres d’atenció al client al 2020.

I no tan sols en l’atenció al client, l'IA també s’està aplicant en el procés de venda, en la que un bot comprador “negocia” amb un bot venedor, buscant la millor solució per l’empresa per la que “treballa”.

L'IA és essencial pel tractament del Big Data, en la que empreses de tota mena estan abocant gran quantitat de recursos i esforç. I no tan sols pel tractament de les dades obtingudes dels consumidors (a través de les seves compres i dels sistemes de fidelització), sinó dels processos de fabricació i (molt important) de la logística i canals de distribució.

Complementàriament a l'IA, hi ha altres aspectes tecnològics que s’estan implementant, com la realitat augmentada, nous mètodes de pagament (identificació i validació del comprador, pagament sense personal i sense caixes), aplicacions de neuromàrqueting, ...

Davant de tot això, què pot fer el comerç de barri?